Krant

Donderdag 1 augustus werd de schaar gezet in een geschreven wand die de samenwerking tussen de openbare bibliotheek en Ons Dorpshuis in Kesteren symboliseert. De aanleiding hiervoor was de renovatie van het dorpshuis waarbij het hele gebouw een moderne uitstraling heeft gekregen. Blikvangers zijn de schitterende nieuwe vloeren waar men al jaren voor heeft gespaard.

 

Kesteren - In een tijd waar het ene na het andere dorpshuis omvalt, is ons dorpshuis met 14 actieve verenigingen nog springlevend. Een mooie gelegenheid om met voorzitter Roely Scholtus en vrijwilligerscoördinator Ditje van der Vossen in gesprek te gaan. Scholtus: "Het is bij ons ook niet van een leien dakje gegaan, na het vertrek van het beheerdersechtpaar zes jaar geleden was het hele gebouw gestript en moest alles opnieuw worden opgebouwd.""Zeer zeker een treffend voorbeeld voor andere kernen "

Ego's en crisis

Er kwam een nieuwe club die voortvarend van start ging, echter al snel bleken ego's dusdanig te botsen dat het eindigde in modder gooien en een crisis.
Scholtus was toevallig aanwezig op de turbulente slotvergadering waar het bestuur het bijltje erbij neer gooide. Zij stak haar vinger op en voor zij het wist werd zij de nieuwe voorzitter. "Gelukkig was ik niet alleen want een grote groep vrijwilligers sloot spontaan aan, men wilde kost wat kost sluiting voorkomen."
Van deze groep zit nog bijna iedereen in het bestuur.
Scholtus: "Wij wilden het niet laten gebeuren dat na 55 jaar het doek zou vallen en gelukkig sta ik daarin niet alleen."
De renovatie is door de Stichting zelf betaald, en men krijgt een symbolische subsidie van 4500 euro per jaar van de gemeente. "Voor de rest moeten wij het hebben van de verhuur, bar en ledeninkomsten en incidentele sponsoring", aldus Scholtus. De bibliotheek zit al sinds 1980 in het Dorpshuis en met de (her) opening van de bibliotheek wil het bestuur van Ons Dorpshuis een signaal afgeven.
In 2015 was tijdens de bezuinigingsdrift het doek voor de bieb bijna gevallen. Scholtus: Ik prijs de mensen achter het burgerinitiatief: 'Onze Bieb moet blijven' want dankzij hen blijft onze bieb een belangrijke spil in het dorpshuis.
Van der Vossen: "Ik fungeer met veel plezier als schakel en Haarlemmerolie tussen de diverse gebruikers en met hen slagen wij er in ons dorpshuis in leven te houden."

De dames hopen dat het Huis van Kesteren wat meer gaat aanslaan.

Vrijwilligers gezocht

Op dit moment is de animo nog minimaal. Roely en Ditje roepen enthousiastelingen op om dit initiatief meer leven in te blazen.
Ook is er behoefte aan vrijwilligers; met name voor de bardiensten. Virtueel kan men een kijkje nemen in het vernieuwde dorpshuis en/ of aanmelden via de website van Ons Dorpshuis.

https://www.dorpshuiskesteren.nl/

Bron: rhenensebetuwsecourant.nl