Huis-en Gedragregels

Voor uw en onze veiligheid maken wij gebruik van camera bewaking.                                       
Bij het bezoeken van ons dorpshuis stemt u ermee in dat er video-opnamen kunnen worden gemaakt die na ongeregeldheden of anderszins aan derden kunnen worden getoond.    

Aanwijzingen  van onze medewerkers  moeten worden opgevolgd.

Indien daartoe  aanleiding  bestaat kunnen de medewerkers u verzoeken zich te legitimeren.

In het gehele dorpshuis geldt een rookverbod.

Het bestuur is niet aansprakelijk voor diefstal,vermissing van, of schade aan goederen van bezoekers en gebruikers.

Niemand is verplicht tot het gebruik van consumpties, bij gebruik of bezoek aan ons dorpshuis is het zelf meenemen van spijzen of dranken niet toegestaan. In uitzonderlijke gevallen kan met toestemming van het bestuur,  meegebrachte versnaperingen worden gebruikt.

Consumptie`s en eigendommen van “Ons Dorpshuis”mogen niet mee naar buiten genomen worden.

U mag zich niet schuldig maken aan ongewenste intimiteiten,racisme en aan discriminatie.

U mag geen wapens, drugs of hallucinerende middelen in uw bezit hebben of verhandelen bij constatering hiervan zijn wij verplicht de politie in te schakelen.

Gebruikte ruimte`s en materiaal dienen na gebruik schoon en ordelijk te worden achter gelaten in de staat zoals de ruimte is aan getroffen.

Iedere bezoeker/gebruiker/gebruikersgroep is volledig aansprakelijk voor de door hen of tijdens hun huur en/of georganiseerde activiteit aangerichte schade, in welke vorm dan ook.

Het, al dan niet, tijdelijk plaatsen of opbergen van eigendommen van gebruikers of derden in ons dorpshuis, is slechts toegestaan na verkregen instemming van het bestuur. De vereniging “Ons Dorpshuis” Kesteren aanvaard hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Nooduitgangen moeten ten alle tijden vrij worden gehouden. Bestuur vereniging “Ons Dorpshuis”